'Leren en leven zijn verenigd'

Annemariek Faber Kindadvies werkt vanuit een ecologische pedagogische benadering. In deze benadering staat voor mij de mens niet los: ik beschouw de wereld als een netwerk van verschijnselen, die onafhankelijk en fundamenteel met elkaar verbonden zijn. Leren en leven zijn in mijn optiek dan ook onlosmakelijk verenigd want leren is niet iets dat alleen op school plaatsvindt, maar in het hele dagelijkse leven. 

Mijn kracht is om het verhaal van kinderen, opvoeders en andere betrokkenen te verstaan. Dit is veelal een meerstemmig en meerduidig verhaal, omdat het verhaal van kinderen gevoed wordt uit verschillende culturen. Dit betekent voor mijn handelen: niet te snel conclusies trekken of verhalen van kinderen vanuit één theorie verklaren in een zoektocht naar een dominante waarheid, maar juist meerdere perspectieven ontdekken. De perspectieven van het kind zelf, van zijn/ haar vrienden, ouders en school zijn voor mij allemaal van belang. Vanuit het ene perspectief zie ik misschien een probleem. Vanuit andere perspectieven kan ik -samen met het kind en samen met de opvoeders, leraren en belangrijke anderen- mogelijkheden, kwaliteiten en kansen ontdekken.  

Annemariek Faber Kindadvies staat voor consultatie, advies, begeleiding en bijles in de regio Arnhem. Hierbij kun je denken aan ondersteuning bij leer- en gedragsproblemen, bijles, opvoedondersteuning, coaching en begeleiding bij plannen, organiseren en het creëren van overzicht voor (gezinnen met) kinderen in de leeftijd van 8 t/m 14 jaar. 

Annemariek Faber Kindadvies hecht grote waarde aan het plan- en procesmatig werken voor een zo passend mogelijk plan:

1.     Grondige inventarisatie van de vraag/ uitgangssituatie

2.     Opstellen van een realistisch plan

3.     Methodische uitvoering van het plan

4.     Geregeld kritische reflectie/ evaluatie

5.     Bijstelling waar nodig 

Door maatwerk te bieden lopen de methodieken waarmee wordt gewerkt uiteen. Het is vooral een samenspel van methodieken vanuit pedagogiek, onderwijs, jeugdhulp en opvoedingsondersteuning. Wat voorop staat is dat het plan wordt geschreven in behapbare stukken waardoor het werkbaar is voor alle betrokkenen en er succeservaringen worden opgedaan.

Tijdens het uitvoeren van het passende plan werkt Annemariek Faber Kindadvies regelmatig samen met verschillende professionele organisaties denkend aan bijvoorbeeld Klimmendaal, Bureau Rigtering, Karakter, verschillende scholen in de gemeente Arnhem, ABO-ondersteuning, Coöperatie Aanpakken en wijkcoaches binnen verschillende gemeenten in de regio Arnhem.