'Leren en leven zijn verenigd'

Sinds 1 januari 2019 zijn de aanpassingen in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. Vanaf dat moment is een afwegingskader onderdeel van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 

Annemariek Faber Kindadvies maakt gebruik van het afwegingskader Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling opgesteld door de Nederlandse Vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (“NVO”) voor pedagogen, psychologen, (psycho)therapeuten, sociaal werkers en jeugden gezinsprofessionals. Zie deze link voor het afwegingskader.