'Leren en leven zijn verenigd'

Soms gaat er helaas wel eens iets mis. Dat is vervelend omdat Annemariek Faber Kindadvies graag tevreden cliënten heeft. Annemariek Faber Kindadvies wilt u dan ook graag verder helpen als u klachten heeft, ook om ervan te leren hoe onze zorg nog beter kan. Iedere cliënt heeft het wettelijke recht om een klacht kenbaar te maken en in behandeling te laten nemen.

Alle geschillen, inclusief klachten, die voortvloeien uit overeenkomsten met Annemariek Faber Kindadvies, zullen in eerste instantie tussen opdrachtgever en Annemariek Faber Kindadvies worden besproken. Mocht er een onoplosbaar conflict ontstaan van welke aard dan ook, verplichten beide partijen zich dit op te lossen door middel van juridische conflictbemiddeling-mediation. De kosten hiervan zullen door beide partijen voor een gelijk deel gedragen worden. Ten allen tijde is het Nederlandse recht van toepassing.